parafia pw. Ducha Świętego w Zielonej Górzeparafia Ducha Świętego

parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Zielonej GórzeMatki Bożej Częstochowskiej

parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Zielonej GórzeMB Nieustającej Pomocy

parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Zielonej GórzeMiłosierdzia Bożego

parafia pw. Najświętszego Zbawiciela w Zielonej GórzeNajświętszego Zbawiciela

parafia pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Zielonej GórzeNiepokalanego Poczęcia NMP

parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zielonej GórzePodwyższenia Krzyża Świętego

parafia pw. św. Stanisława Kostkiśw. Stanisława Kostki

parafia pw. św. Brata Alberta w Zielonej Górześw. Brata Alberta

parafia pw. św. Franciszka z Asyżu w Zielonej Górześw. Franciszka z Asyżu

parafia pw. św. Jadwigi (konkatedra) w Zielonej Górześw. Jadwigi (konkatedra)

parafia pw. św. Józefa Oblubieńca w Zielonej Górześw. Józefa Oblubieńca

parafia pw. św. Urbana I w Zielonej Górześw. Urbana I

Greckokatolicka parafia pw. Opieki Matki Bożej w Zielonej GórzeOpieki Matki Bożej (greckokatolicka)

Logowanie|rejestracja

Nowe parafie w Zielonej Górze: parafia pw. św. Stanisława Kostki

2009-08-01

BISKUP ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKI

 

DEKRET ERYGUJĄCY

PRAFIĘ RZYMSKOKATOLICKĄ

pw. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI

W ZIELONEJ GÓRZE

 

Na większą chwałę Boga Wszechmogącego, dla pożytku Kościoła Świętego i dobra duchowego wiernych, niniejszym rozporządzamy i ogłaszamy co następuje:

 

§ 1

 

Mając na uwadze racje duszpastersko-administracyjne, na mocy kan. 515 Kodeksu Prawa Kanonicznego – z dniem 1 sierpnia 2009 r. – erygujemy Parafię Rzymskokatolicką pw. Św. Stanisława Kostki w Zielonej Górze, zwaną dalej Parafią pw. św. Stanisława Kostki.

 

§ 2

 

Nowa parafia zostaje wydzielona z terytorium parafii pw.  św. Alberta Chmielowskiego w Zielonej Górze oraz terytorium parafii pw. Najświętszego Zbawiciela w Zielonej Górze

W jej skład wchodzą następujące ulice: Al. Zjednoczenia (numery nieparzyste), ul. Batorego (numery nieparzyste od 1 do 69 oraz parzyste od 2 do 116), ul. Chemiczna, ul. Dąbrowskiego (numery parzyste od 4 do 92), ul. Energetyków, ul. Harcerska, ul. Jana z Kolna, ul. Langiewicza, ul. Ludowa, ul. Naftowa, ul. Obywatelska, ul. Rajska, ul. Zimna.

Siedziba parafii znajduje się przy ul. Obywatelskiej 1.

 

§ 3

 

Kościołem parafialnym jest dotychczasowa kaplica przy ul. Obywatelskiej 1, która otrzymuje tytuł św. Stanisława Kostki.

Nieruchomości wraz z wyposażeniem znajdujące się w budynku przy ul. Obywatelskiej 1 stają się własnością parafii.

 

§ 4

 

Parafia pw. św.  Stanisława Kostki z mocy samego prawa posiada osobowość prawną (kan. 515 §3 KPK, art. 7 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej- Dz. U. Nr 29, poz. 154 z 1989 r.- i art. 4 ust. 2 Konkordatu miedzy Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską- Dz. U. Nr 51, poz. 318 z 1998 r.).

Proboszcz parafii jest organem prawnym i w załatwianiu wszystkich czynności prawnych występuje w jej imieniu zgodnie z przypisami prawa (kan. 532 KPK i art. 7 ust. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Dz. U. Nr 29, poz. 154 z 1989 r.).

 

§ 5

 

Biskup Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej mianuje każdorazowego proboszcza, zgodnie z przepisami prawa kanonicznego.

 

§ 6

 

Nowa parafia przynależy do dekanatu Zielona Góra- Ducha Świetego.

 

§ 7

 

Parafia korzysta z cmentarza komunalnego w Zielonej Górze

 

§ 8

 

Funkcję plebani pełni budynek przy ul. Obywatelskiej 1.

Na nowej parafii spoczywa obowiązek zagospodarowania plebani, utrzymania obiektów sakralnych i parafialnych, utrzymania proboszcza oraz innych pracowników kościelnych.

Możliwie najszybciej należy dokonać notarialnego przepisania na własność parafii pw. Św. Stanisława Kostki w Zielonej Górze nieruchomości zabudowanej przy ul. Obywatelskiej 1, a kopie wypisów notarialnych dostarczyć do Kurii Biskupiej.

 

§ 9

 

Parafia pw. Św. Alberta Chmielowskiego w Zielonej Górze ze swoich zasobów przekaże nowo powstającej parafii paramenty i szaty liturgiczne oraz pozostałe wyposażenie kaplicy przy ul. Obywatelskiej 1. Nowy spis inwentarza parafii macierzystej i parafii utworzonej należy przedłożyć w Kurii Biskupiej do zatwierdzenia w terminie do 15 listopada 2009 r.

 

§ 10

 

Proboszcz nowej parafii używać będzie pieczęci z wizerunkiem tytułu kościoła i parafii z napisem w otoku: Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława Kostki w Zielonej Górze lub Paroecia Rom.-Cath. sub titulo S. Stanislai Kostka In Zielona Góra.

Pieczęć podłużna: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Kostki w Zielonej Górze (dodając dokładny adres i numer telefonu).

Pod tym tytułem należy prowadzić wszystkie księgi parafialne, przewidziane tak prawem powszechnym jak i partykularnym.

Święto patronalne obchodzone będzie w dniu jego liturgicznego wspomnienia, to jest 18 września.

 

§ 11

 

Tekst niniejszego dekretu należy opublikować w kościołach parafii pw. św. Alberta Chmielowskiego w Zielonej Górze i pw. Najświętszego Zbawiciela w Zielonej Górze przez odczytanie go w niedzielę 26 lipca 2009 r. oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń przez okres jednego miesiąca.

 

Dan w Zielonej Górze

dnia 15 lipca 2009 r.

Znak: LZ18-1/09

 

 

 

+ Stefan Regmunt

Biskup Zielonogórsko-Gorzowski

 

 

Piotr Kubiak

kanclerz Kurii

Program zdrowia św. Hildegardy z Bingen
dr Wighard Strehlow, św. Hildegarda z Bingen
Program zdrowia św. Hildegardy z Bingen
Zapewne wiesz, że antybiotyki tak naprawdę nie są zdrowe dla Twojego organizmu, że nawet zwykłe tabletki przeciwbólowe zawierają substancje szkodliwe, a reklamowane w aptekach leki na grypę zwalczają jedynie objawy, a nie chorobę. Ale czy wiesz, czym możesz je zastąpić?

Czytania z dnia

I czytanie: Dz 13,44-52
Psalm: Ps 98,1-4
Aklamacja: J 6.63b,68b
Ewangelia: J 14,7-14

Czego pragnie kobieta w mężczyźnie
Diana Hagee
Czego pragnie kobieta w mężczyźnie
Z wiekiem to, co nas pociąga w mężczyźnie ewoluuje. Na każdym etapie życia, inne cechy stanowią dla nas wartość. Diana Hagee pokazuje co tak naprawdę stanowi wartość ponadczasową.
Czytaj więcej

Dzikie serce

Księgarnia religijna

Zaprzyjaźnione strony

Księgarnia religijna

projekt i wykonanie: BRODEX Radosław Rudziński