parafia pw. Ducha Świętego w Zielonej Górzeparafia Ducha Świętego

parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Zielonej GórzeMatki Bożej Częstochowskiej

parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Zielonej GórzeMB Nieustającej Pomocy

parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Zielonej GórzeMiłosierdzia Bożego

parafia pw. Najświętszego Zbawiciela w Zielonej GórzeNajświętszego Zbawiciela

parafia pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Zielonej GórzeNiepokalanego Poczęcia NMP

parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zielonej GórzePodwyższenia Krzyża Świętego

parafia pw. św. Stanisława Kostkiśw. Stanisława Kostki

parafia pw. św. Brata Alberta w Zielonej Górześw. Brata Alberta

parafia pw. św. Franciszka z Asyżu w Zielonej Górześw. Franciszka z Asyżu

parafia pw. św. Jadwigi (konkatedra) w Zielonej Górześw. Jadwigi (konkatedra)

parafia pw. św. Józefa Oblubieńca w Zielonej Górześw. Józefa Oblubieńca

parafia pw. św. Urbana I w Zielonej Górześw. Urbana I

Greckokatolicka parafia pw. Opieki Matki Bożej w Zielonej GórzeOpieki Matki Bożej (greckokatolicka)

Logowanie|rejestracja

Nowe parafie w Zielonej Górze: parafia pw. św. Stanisława Kostki

2009-08-01

BISKUP ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKI

 

DEKRET ERYGUJĄCY

PRAFIĘ RZYMSKOKATOLICKĄ

pw. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI

W ZIELONEJ GÓRZE

 

Na większą chwałę Boga Wszechmogącego, dla pożytku Kościoła Świętego i dobra duchowego wiernych, niniejszym rozporządzamy i ogłaszamy co następuje:

 

§ 1

 

Mając na uwadze racje duszpastersko-administracyjne, na mocy kan. 515 Kodeksu Prawa Kanonicznego – z dniem 1 sierpnia 2009 r. – erygujemy Parafię Rzymskokatolicką pw. Św. Stanisława Kostki w Zielonej Górze, zwaną dalej Parafią pw. św. Stanisława Kostki.

 

§ 2

 

Nowa parafia zostaje wydzielona z terytorium parafii pw.  św. Alberta Chmielowskiego w Zielonej Górze oraz terytorium parafii pw. Najświętszego Zbawiciela w Zielonej Górze

W jej skład wchodzą następujące ulice: Al. Zjednoczenia (numery nieparzyste), ul. Batorego (numery nieparzyste od 1 do 69 oraz parzyste od 2 do 116), ul. Chemiczna, ul. Dąbrowskiego (numery parzyste od 4 do 92), ul. Energetyków, ul. Harcerska, ul. Jana z Kolna, ul. Langiewicza, ul. Ludowa, ul. Naftowa, ul. Obywatelska, ul. Rajska, ul. Zimna.

Siedziba parafii znajduje się przy ul. Obywatelskiej 1.

 

§ 3

 

Kościołem parafialnym jest dotychczasowa kaplica przy ul. Obywatelskiej 1, która otrzymuje tytuł św. Stanisława Kostki.

Nieruchomości wraz z wyposażeniem znajdujące się w budynku przy ul. Obywatelskiej 1 stają się własnością parafii.

 

§ 4

 

Parafia pw. św.  Stanisława Kostki z mocy samego prawa posiada osobowość prawną (kan. 515 §3 KPK, art. 7 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej- Dz. U. Nr 29, poz. 154 z 1989 r.- i art. 4 ust. 2 Konkordatu miedzy Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską- Dz. U. Nr 51, poz. 318 z 1998 r.).

Proboszcz parafii jest organem prawnym i w załatwianiu wszystkich czynności prawnych występuje w jej imieniu zgodnie z przypisami prawa (kan. 532 KPK i art. 7 ust. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Dz. U. Nr 29, poz. 154 z 1989 r.).

 

§ 5

 

Biskup Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej mianuje każdorazowego proboszcza, zgodnie z przepisami prawa kanonicznego.

 

§ 6

 

Nowa parafia przynależy do dekanatu Zielona Góra- Ducha Świetego.

 

§ 7

 

Parafia korzysta z cmentarza komunalnego w Zielonej Górze

 

§ 8

 

Funkcję plebani pełni budynek przy ul. Obywatelskiej 1.

Na nowej parafii spoczywa obowiązek zagospodarowania plebani, utrzymania obiektów sakralnych i parafialnych, utrzymania proboszcza oraz innych pracowników kościelnych.

Możliwie najszybciej należy dokonać notarialnego przepisania na własność parafii pw. Św. Stanisława Kostki w Zielonej Górze nieruchomości zabudowanej przy ul. Obywatelskiej 1, a kopie wypisów notarialnych dostarczyć do Kurii Biskupiej.

 

§ 9

 

Parafia pw. Św. Alberta Chmielowskiego w Zielonej Górze ze swoich zasobów przekaże nowo powstającej parafii paramenty i szaty liturgiczne oraz pozostałe wyposażenie kaplicy przy ul. Obywatelskiej 1. Nowy spis inwentarza parafii macierzystej i parafii utworzonej należy przedłożyć w Kurii Biskupiej do zatwierdzenia w terminie do 15 listopada 2009 r.

 

§ 10

 

Proboszcz nowej parafii używać będzie pieczęci z wizerunkiem tytułu kościoła i parafii z napisem w otoku: Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława Kostki w Zielonej Górze lub Paroecia Rom.-Cath. sub titulo S. Stanislai Kostka In Zielona Góra.

Pieczęć podłużna: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Kostki w Zielonej Górze (dodając dokładny adres i numer telefonu).

Pod tym tytułem należy prowadzić wszystkie księgi parafialne, przewidziane tak prawem powszechnym jak i partykularnym.

Święto patronalne obchodzone będzie w dniu jego liturgicznego wspomnienia, to jest 18 września.

 

§ 11

 

Tekst niniejszego dekretu należy opublikować w kościołach parafii pw. św. Alberta Chmielowskiego w Zielonej Górze i pw. Najświętszego Zbawiciela w Zielonej Górze przez odczytanie go w niedzielę 26 lipca 2009 r. oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń przez okres jednego miesiąca.

 

Dan w Zielonej Górze

dnia 15 lipca 2009 r.

Znak: LZ18-1/09

 

 

 

+ Stefan Regmunt

Biskup Zielonogórsko-Gorzowski

 

 

Piotr Kubiak

kanclerz Kurii

W miłości nie ma lęku
Józef Witko OFM, Emilia Jakubowska
W miłości nie ma lęku
Ojciec Józef Witko, znany rekolekcjonista i kaznodzieja, w swojej najnowszej książce przygotowanej wspólnie z Emilią Jakubowską, ukazuje na nowo potęgę Bożej miłości.

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

I czytanie: Rdz 22,1-2.9-13.15-18
Psalm: Ps 116,10.15-19
II czytanie: Rz 8,31b-34
Aklamacja: Mt 17,7
Ewangelia: Mk 9,2-10

Eucharystia sakramentem przemiany
Artur Wenner SJ
Eucharystia sakramentem przemiany
Eucharystia jest swoistą syntezą życia Jezusa i życia człowieka w Bogu. Cała Ewangelia, nauka i czyny Jezusa zmierzają ku Kalwarii, ku tajemnicy Jego śmierci i zmartwychwstania, Jego przejścia ze świata do Ojca Jezus przekazał tę tajemnicę...
Czytaj więcej

Ewa czuje inaczej

Księgarnia religijna

Zaprzyjaźnione strony

Księgarnia religijna

projekt i wykonanie: BRODEX Radosław Rudziński