parafia pw. Ducha Świętego w Zielonej Górzeparafia Ducha Świętego

parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Zielonej GórzeMatki Bożej Częstochowskiej

parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Zielonej GórzeMB Nieustającej Pomocy

parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Zielonej GórzeMiłosierdzia Bożego

parafia pw. Najświętszego Zbawiciela w Zielonej GórzeNajświętszego Zbawiciela

parafia pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Zielonej GórzeNiepokalanego Poczęcia NMP

parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zielonej GórzePodwyższenia Krzyża Świętego

parafia pw. św. Stanisława Kostkiśw. Stanisława Kostki

parafia pw. św. Brata Alberta w Zielonej Górześw. Brata Alberta

parafia pw. św. Franciszka z Asyżu w Zielonej Górześw. Franciszka z Asyżu

parafia pw. św. Jadwigi (konkatedra) w Zielonej Górześw. Jadwigi (konkatedra)

parafia pw. św. Józefa Oblubieńca w Zielonej Górześw. Józefa Oblubieńca

parafia pw. św. Urbana I w Zielonej Górześw. Urbana I

Greckokatolicka parafia pw. Opieki Matki Bożej w Zielonej GórzeOpieki Matki Bożej (greckokatolicka)

Nie przegap żadnych nowości!
Informacje o nowych wydarzeniach prosto na Twój email

Nowe parafie w Zielonej Górze: parafia pw. św. Urbana I

2009-08-01

Nowe parafie w Zielonej Górze: parafia pw. św. Urbana I

W Zielonej Górze mamy dwie nowe parafie. Parafia pw. św. Urbana I powstała z podziału parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej.

DEKRET ERYGUJĄCY PARAFIĘ RZYMSKOKATOLICKĄ PW. ŚW. URBANA I W ZIELONEJ GÓRZE

Na większą chwałę Boga Wszechmogącego, dla pożytku Kościoła Świętego i dobra duchowego wiernych, niniejszym rozporządzamy i ogłaszamy co następuje

§ 1

Mając na uwadze racje duszpastersko-administracyjne, na mocy kan. 515 Kodeksu Prawa Kanonicznego – z dniem 1 sierpnia 2009 r. – erygujemy Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Urbana I w Zielonej Górze, zwaną dalej Parafią pw.św. Urbana I.

§ 2

Nowa parafia zostaje wydzielona z terytorium parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Zielonej Górze oraz terytorium parafii pw. Najświętszego Zbawiciela w Zielonej Górze.

W jej skład wchodzą następujące ulice: ul. Armii Ludowej, ul. Braniborska, ul. Chmielna, ul. Gajowa, ul. Glinianki, ul. Górna, ul. Gronowa, ul. Kombatantów, ul. Kościuszkowców, ul. Letnia, ul. Lubuska, ul. Lwowska (numery nieparzyste), ul. Łokietka Władysława, ul. Miła, ul. Niecała, ul. Osiedlowa, ul. Piękna, ul. Podgórna (numery nieparzyste od 45 do końca), ul. Przecznica, ul. Siemiradzkiego Henryka, ul. Sorbska, ul. Tkacka, ul. Wileńska, ul. Władysława IV, ul. Wrocławska (numery parzyste od 26 do końca), ul. Zielonogórska.

Siedziba parafii – do czasu zakończenia budowy plebani – znajduje się w budynku zastępczym przy ul. Wiśniowej 12 w Zielonej Górze.

§ 3

Kościołem parafialnym jest budująca się świątynia przy ul. Lubuskiej.

Jako tymczasowe miejsce sprawowania sakramentu chrztu św., sakramentu małżeństwa oraz Mszy św. pogrzebowych służyć może kościół pw. św. Jadwigi Śląskiej w Zielonej Górze.

Nieruchomość zabudowana przy ul. Lubuskiej (działka nr 367/7; 367/6; 383/2) staje się własnością parafii.

Parafia pw. św. Jadwigi Śląskiej w Zielonej Górze jako macierzysta w miarę możliwości będzie starała się wspierać materialnie nowo powstałą parafię.

§ 4

Parafia pw. św. Urbana I z mocy samego prawa posiada osobowość prawną (kan. 515 §3 KPK, art. 7 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej- Dz. U. Nr 29, poz. 154 z 1989 r.- i art. 4 ust. 2 Konkordatu miedzy Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską- Dz. U. Nr 51, poz. 318 z 1998 r.).

Proboszcz parafii jest organem prawnym i w załatwianiu wszystkich czynności prawnych występuje w jej imieniu zgodnie z przypisami prawa (kan. 532 KPK i art. 7 ust. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Dz. U. Nr 29, poz. 154 z 1989 r.).

§ 5

Biskup Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej mianuje każdorazowego proboszcza, zgodnie z przepisami prawa kanonicznego.

§ 6

Nowa parafia przynależy do dekanatu Zielona Góra - św. Jadwigi.

§ 7

Parafia korzysta z cmentarza komunalnego w Zielonej Górze.

§ 8

Funkcję plebani oraz kancelarii parafialnej – do czasu zakończenia budowy nowej – pełni budynek przy ul. Wiśniowej 12 w Zielonej Górze.

Na nowej parafii spoczywa obowiązek dokończenia budowy kościoła i plebani, utrzymania obiektów sakralnych i parafialnych, utrzymania proboszcza oraz innych pracowników kościelnych.

Możliwie najszybciej należy dokonać notarialnego przepisania na własność parafii pw. św. Urbana I w Zielonej Górze nieruchomości zabudowanej przy ul.Lubuskiej (działka nr 367/7; 367/6; 383/2), a kopie wypisów notarialnych dostarczyć do Kurii Biskupiej.

§ 9

Parafia pw. św. Jadwigi Śląskiej w Zielonej Górze ze swoich zasobów przekaże nowo powstającej parafii paramenty i szaty liturgiczne.Nowy spis inwentarza parafii macierzystej i parafii utworzonej należy przedłożyć w Kurii Biskupiej do zatwierdzenia w terminie do 15 listopada 2009 r.

§ 10

Proboszcz nowej parafii używać będzie pieczęci z wizerunkiem tytułu kościoła i parafii z napisem w otoku: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Urbana I w Zielonej Górze lub Paroecia Rom.-Cath. sub titulo S. Urbani I in Zielona Góra.

Pieczęć podłużna: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Urbana I w Zielonej Górze (dodając dokładny adres i numer telefonu).

Pod tym tytułem należy prowadzić wszystkie księgi parafialne, przewidziane tak prawem powszechnym jak i partykularnym.

Święto patronalne obchodzone będzie w dniu jego liturgicznego wspomnienia, to jest 19 maja.

§ 11

Tekst niniejszego dekretu należy opublikować w kościołach parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Zielonej Górze i pw. Najświętszego Zbawiciela w Zielonej Górze przez odczytanie go w niedzielę 26 lipca 2009 r. oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń przez okres jednego miesiąca.

Dan w Zielonej Górze
dnia 15 lipca 2009 r.
Znak: LZ19-1/09
+ Stefan Regmunt
Biskup Zielonogórsko-Gorzowski

ks. Piotr Kubiak
kanclerz Kurii

Dzikie serce

Księgarnia religijna

Zaprzyjaźnione strony

Księgarnia religijna

projekt i wykonanie: BRODEX Radosław Rudziński